<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1316592211688349&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Webinaaritallenne:

UNOHDA VATU!  

Onko Varhaisen tuen mallin eli Vatun tie nykymuodossaan tullut päätökseensä*? Ja onko se enää ylipäätään tarpeellinen osa yrityksien työkykyjohtamista? Millainen malli palvelisi paremmin tämän päivän työelämässä, kun huomattava osa työkyvyttömyydestä johtuu fyysisten ongelmien lisäksi mielenterveysongelmista?

Webinaarissa kuulet kokeneiden työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen asiantuntijoiden Tiina Kestin, Jenni Närvän ja Roope Jurvasen ajatuksia Varhaisen tuen mallin tulevaisuudesta. 

Kesto: 40 min (julkaistu 16.6.2020)

kuulet

  • Miksi Varhaisen tuen malli, sellaisena kuin sen tunnemme, ei toimi tämän päivän työelämässä?
  • Minkä Varhaisen tuen mallissa pitäisi muuttua ja miten?
  • Työn sujumisen haasteiden tunnistamisesta ja niiden paikantamisesta 

ESIINTYJÄT

TIINA KESTI, johtava työkykyasiantuntija, KOHO Consulting Oy

Tiina on työkykyjohtamisen  uudistaja ja tehostaja, joka auttaa yrityksiä lisäämään työkykyisiä päiviä. Hänen erityisosaamistaan on työterveysyhteistyön tehostaminen ja uudistaminen sekä mielen terveys työssä. Tiinalla on yli 20 vuoden kokemus työkyvyn kehittämisestä  työterveyden, eläkevakuutusyhtiön, kuntoutuksen, konsultoinnin ja valmentamisen sekä johtamisen rooleissa.  Hän työskentelee ja on osakkaana KOHO Consulting OYssä joka on liiketoimintalähtöiseen työkykyjohtamiseen erikoistunut yritys. Tiina on myös maailman vahvin työkykyasiantuntija, jonka motto on:  onnistuneet työt eivät väsytä!

JENNI NÄRVÄ, HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ, BARONA TYÖKYKyPALVELUT 

Barona Työkykypalveluiden henkilöstöpäällikkönä Jenni tukee esimiehiä, ja kaikkia muitakin "tykyläisiä", heidän työssään. Jennin mielestä työsuhde on yksi elämämme tärkeimmistä suhteista ja siksi sekin vaatii arvoisensa kohtelun; avoimuutta, inhimillisyyttä ja tavoitteellista keskustelua sopivassa suhteessa. Työkykyjohtaminen, organisaatiokulttuuri ja työntekijäkokemus ovat asioita, joita ei Jennin mukaan kannata edes yrittää erottaa toisistaan, hyvällä johtamisella kun vaikutetaan kaikkiin. Jennillä on kokemusta HR-tehtävistä vuodesta 2008 ja sinä aikana matkaan on tarttunut paljon tietoa ja kokemusta erityisesti työlainsäädännöstä ja työkykyjohtamisesta. Henkilöstöpäällikön työn lisäksi Jenni kehittää erilaisia HR-tukipalveluita yritysasiakkaille. 

ROOPE JURVANEN, palvelupäällikkö, barona työkykypalvelut

Roope toimii Barona Työkykypalveluissa palvelupäällikkönä auttaen sekä organisaatioita että työntekijöitä erilaisissa työkykyyn liittyvissä haasteissa. Roope pyrkii varmistamaan, että yksilöiden työurat ovat tulevaisuudessa juuri sellaisia, jotka he kokevat omikseen ja joissa heidän kyvykkyytensä pääsee optimaaliselle tasolle. Baronalla Roope on työskennellyt vuodesta 2015 lähtien toimien aluksi henkilöasiakkaiden työuravalmentajana, josta saatua kokemusta hän pääsee edelleen hyödyntämään auttaessaan yrityksiä työkykyjohtamisen kehittämisessä.  

ihmiskuva koho

 

*Vuoden 2011 alusta sairausvakuutuslakia muutettiin (1056/2010) siten, että ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista maksetaan 60% korvaus niille työnantajille, jotka ovat sopineet yhdessä työterveyshuollon kanssa työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteuttamisesta työpaikalla. Jatkossa Kela ei enää edellytä työnantajilta Varhaisen tuen mallia korvausten myöntämiseksi.

webinaarin tarjoaa Barona työkykypalvelut

Barona Työkykypalvelut tarjoaa yrityksille ratkaisuja työkyvyttömyysriskien tunnistamiseen ja hallintaan, sekä toimii yksilön tukena, kun työkyky syystä tai toisesta heikkenee. Olemme eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöiden kumppani ammatillisen kuntoutuksen palvelussa. Ohjaamme vuosittain yli 1000 ihmistä uusille työkyvylle sopiville urillle. 

Yhteistyössä Koho Consulting Oy:n kanssa.