<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1316592211688349&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

VUOSIKATSAUS
2020

header_img

MENESTYKSEN KULMAKIVET

ikoni-05
SÄILYTIMME TOIMINTAKYVYN PANDEMIASSA

Reagoimme nopeasti koronapandemiaan sopeuttamalla toimintaamme muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Ohjasimme työttömäksi jääneitä työntekijöitä uusille aloille. Avasimme tulevaisuuden kasvunäkymiä luomalla uusia liiketoimintapilotteja.

ikoni-06
OTIMME DIGILOIKAN LIIKETOIMINNASSAMME

Siirryimme täysin ajasta ja paikasta riippumattomaan rekrytointiin sekä vuokratyöntekijöiden työsuhteen hallintaan muutamassa päivässä. Jatkoimme tuote- ja palvelukehitystä, jonka avulla luodaan parhaat teknologiaratkaisut asiakkaidemme, työntekijöidemme ja -hakijoidemme eduksi.

ikoni-07
KÄYNNISTIMME VASTUULLISUUS-OHJELMAN LAADINNAN

Vastuullisuus on merkittävä osa Baronan strategiaa ja yksi ydinarvoistamme. Aloitimme ensimmäisenä henkilöstöpalvelualan yrityksenä työstämään kotimaista vastuullisuusohjelmaa, joka valmistuu vuonna 2021.

ikoni-08
PANOSTIMME TYÖNTEKIJÄKOKEMUKSEEN

Onnistuimme pitämään työntekijöidemme suositteluasteen erinomaisella tasolla koronaviruspandemian aiheuttamista vaikutuksista huolimatta.

TOIMITUS­JOHTAJAN KATSAUS

Minna 01 pienempi
“Vuosi 2020 oli Baronalla uudistumisen aikaa. Vaikeuksien kautta selvisimme ja aukaisimme latuja tulevaan.”

Hyvä lukija,

vuosi 2020 jää varmasti monelle – myös itselleni – mieleen ajanjaksona, joka ravisutti suomalaista yhteiskuntaa ja työelämää. Koronapandemia aiheutti sen koko luokan muutoksen, että tuskin tulemme työmarkkinoilla ja monilla toimialoilla palaamaan sitä edeltäneisiin rakenteisiin ja olosuhteisiin.

Barona on Suomen 6. suurin työnantaja, jonka tehtävä on auttaa yrityksiä navigoimaan läpi tyrskyjen ja kasvamaan myös poikkeusoloissa. Koen ja arjessani näen, että juuri nyt meitä tarvitaan ehkä enemmän kuin koskaan ennen – niin voimakas käännekohta tämä pandemia on.

Toteutimme joulukuussa 2020 suuren työelämätutkimuksen ja esiin nousi kaksi merkittävää havaintoa. Ensinnäkin asiantuntija-alojen vetäytyminen etätöihin tuskin jää tilapäiseksi ilmiöksi, sillä etätöitä tehneiden tyytyväisyys ja hyvinvointi hyvin monella mittarilla arvioituna vaikuttaa vain kasvaneen.

Toisekseen erityisesti palvelualat ovat kokeneet kovan kolauksen, kun asiakaskohtaamiset ovat vaikeutuneet ja majoitus- ja ravintola-alalla työvoimatarve loppui hetkellisesti lähes kokonaan. Palvelualojen vetovoima ja paluu entiseen tulee vaatimaan panostuksia ja ehkä uudenlaisia järjestelyitä.

Koronapandemia tulee väistymään mutta työelämän muutos ei, se vain jatkaa kiihtymistään. Siksi jokaisen yrityksen on kirkastettava oma positionsa ja yhteiskunnallinen merkitys. Baronan rooli on auttaa yrityksiä pitämään huolta kilpailukyvystä ja henkilöstönsä osaamisesta, oli tilanne työmarkkinoilla millainen tahansa. Tähän meillä on markkinoiden laaja-alaisimmat ratkaisut.

Vuosi 2020 oli Baronalla uudistumisen aikaa. Vaikeuksien kautta selvisimme ja aukaisimme latuja tulevaan. Tästä vuosikatsauksesta voit lukea kohokohdista.

Antoisia lukuhetkiä!

Minna Vanhala-Harmanen
Baronan toimitusjohtaja

AVAINLUVUT 2020

346

Miljoonaa euroa Liikevaihto

-11 %

Liikevaihdon muutos

5,0 %

Liikevoitto-prosentti

Toimimme yli 30 toimipisteessä Suomessa ja kansainvälisesti yhteensä 9 eri maassa.

ikoni-15
Henkilöstömäärä:
6 000 henkilö-työvuotta.
ikoni-16
Baronan toimistolla työskentelee noin 700 henkilöä.
ikoni-17
Koulutamme vuosittain 3 500 ihmistä uuteen ammattiin.
ikoni-18
Ohjaamme vuosittain
1 100 työkyvyttömyys­uhan alla olevaa ihmistä uusille urille.
ikoni-20
Kehitämme uutta työelämä-teknologiaa 38 000 tuntia vuosittain.
ikoni-19
Työntekijäkokemus, eNPS: 34

MENESTYS­TARINOITA

Liiketoiminta ja toimintaympäristö

Vaikeuksista voittoon - menestyimme alan keskiarvoa paremmin

Henkilöstöpalveluala on kehittynyt harppauksin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Laajat yhteiskunnalliset muutokset, kuten työn murros, syvenevä osaajapula ja jatkuvasti muuttuvat osaamistarpeet luovat erilaisia haasteita niin yrityksille kuin koko yhteiskunnalle. Alan markkinajohtajana Baronalla on monenlaisia työkaluja vastata muutokseen tavalla, joka vauhdittaa yritysten kasvua sekä tarjoaa työntekijöille joustavia ja vastuullisia työllistymismahdollisuuksia uran eri vaiheissa.

Koronavirus vaikutti kuitenkin merkittävästi liiketoimintaan erityisesti hotelli- ja ravintola-alalla sekä muilla palvelualoilla.

Haasteista huolimatta Baronan liikevaihdon kehitys oli alan keskiarvoa positiivisempaa – kiitos laajan toimiala-, alue- ja palveluvalikoimamme. Koko vuoden liikevaihto laski 11 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna, mutta pystyimme samalla parantamaan vertailukelpoista kannattavuuttamme.

Koronapandemian tuomista liiketoimintaympäristön haasteista huolimatta Baronan talousvuosi 2020 oli olosuhteisiin nähden kohtuullisen onnistunut. Toimimme ketterästi, loimme uusia liiketoimintapilotteja ja työllistimme työttömäksi jääneitä työntekijöitä mahdollisuuksien mukaan uusille aloille.

Vuoden 2021 ensimmäinen puolisko on vielä haastava pandemian vaikuttaessa yhteiskuntaan monin tavoin. Uskomme vakaasti kasvun kiihtyvän loppuvuotta kohden, kun rokotusohjelma etenee. Kysyntä erityisesti uusien palveluratkaisujen osalta kasvaa, ja haastavasta alkuvuodesta huolimatta vuosi 2021 näyttää kokonaisuutena positiiviselta.

avialogis

Barona kertoi syksyllä 2020 investoivansa Avialogis-logistiikkakeskukseen, joka laajentaa merkittävästi yrityksemme varastopalveluja. Uusi logistiikkakeskus avautuu Vantaalle vuoden 2022 loppuun mennessä.

Se tulee vauhdittamaan Baronan logistiikkatoimialan kasvutavoitteita ja toimimaan vastuullisena investointina tulevaan. Logistiikkakeskukseen tulee peräti 31 000 neliömetriä varastotilaa sekä Baronan koulutuskeskus, joka kouluttaa vuosittain jopa 250 ihmistä sisälogistiikan tehtäviin.

Vastuullisuus

Kannamme vastuumme nyt ja tulevaisuudessa

Vastuullisuus on yksi Baronan arvoista. Se tarkoittaa meille tasavertaisen ja eettisen työelämän edistämistä, sillä kaikki ansaitsevat löytää paikkansa työelämässä. Nostamme esiin vaikeitakin aiheita, ja siten kehitämme omaa toimintaamme ja kiritämme koko yhteiskuntaa muuttumaan.

Barona on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry:n (HPL) jäsen, mikä edellyttää meitä toimimaan HPL:n toiminta- ja vastuullisuusperiaatteiden mukaan. Barona on myös yritysvastuuverkosto FIBSin jäsen.

Vuonna 2020 Barona aloitti henkilöstöpalvelualan ensimmäisen kotimaisen vastuullisuusohjelman laadinnan. Kyseessä on strateginen muutosohjelma, jonka tavoitteena on tehdä nykyinen vastuullisuustyö läpinäkyväksi ja viedä Baronan vastuullisuustoiminta seuraavalle tasolle.

Tarkoituksena ensimmäisessä ohjelmassa on keskittyä Baronan ydinliiketoiminnan kehittämiseen eli työnhakuun ja -tekoon liittyvään sosiaalisen vastuun kokonaisuuteen.

Vastuullisuusohjelman rakentaminen alkoi kartoittamalla vastuullisuustoiminnan hyviä käytäntöjä ja ohjelmatyön prosesseja. Tämän jälkeen työskentely jatkui useammassa työryhmässä.

Vastuullisuusohjelma jakautuu kolmeen osa-alueeseen: työntekijän näkökulma, asiakkaan näkökulma sekä laajempi yhteiskunnallinen vaikutus.

Vastuullisuusohjelman on tarkoitus vaikuttaa Baronan ydinfunktioiden toimintaan – luihin ja ytimiin asti. Hankkeen laajuudesta johtuen vuoden vaihtuessa vastuullisuusohjelman rakentaminen oli vielä kesken.

Vuonna 2020 Barona oli Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjan pääkumppani. Yhteistyöllä vauhditettiin Baronan sisäistä kehitystyötä ja julkista keskustelua mm. syrjimättömyydestä, esihenkilötyöstä ja hyvästä hakijakokemuksesta.

 

Kohokohta: Mestari-Kisälli-työssäoppimisohjelma

Mestari-kisälli-koulutusohjelma on syksyllä 2019 alkanut ohjelma, jonka takana olivat Barona, Skanska ja Rakennusliitto. Tavoitteena on auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria löytämään töitä ja tarjota vaihtoehtoinen polku työelämään sellaisille nuorille, jotka oppivat parhaiten käytännön työtä tekemällä. Ensimmäiseen koulutusohjelmaan osallistui kuusi henkilöä, joista neljä jäi Skanskalle työsuhteeseen ja yksi päätyi töihin toiselle alalle.

Mika Romunen kuva

”Työskentely vastuullisuustyöryhmissä oli minulle älyttömän mielenkiintoista ja tärkeää, sillä törmään työssäni jatkuvasti asiakkaidemme lisääntyviin vastuullisuusvaatimuksiin. Lakeja ja säädöksiä me tietysti noudatamme jo nyt mutta vastuullisuus on paljon muutakin ja enemmän. Vastuullisuuden kehittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja läpinäkyvyyttä, ja olen vakuuttunut, että me olemme oikealla tiellä.”

Mika Romunen, hotelli- ja ravintola-alan asiakkuusjohtaja

Sovelluskehitys jatkui pandemiasta huolimatta

Data ja teknologia

Vaikeuksista voittoon - menestyimme alan keskiarvoa paremmin

Palveluiden ja niitä tukevien teknologioiden kehitys sekä datalla johtaminen määrittivät vahvasti Baronan vuotta 2020.

Edistimme datan entistä tehokkaampaa ja läpinäkyvämpää hyödyntämisestä niin sisäisesti kuin erilaisissa asiakasprojekteissa. Ohjelmisto- ja mobiilisovelluskehitys jatkui vauhdikkaana yhteistyössä asiakkaiden kanssa muun muassa rakentamisen, logistiikan sekä myynnin ja kaupan toimialoilla. Esimerkiksi hyllytyspalvelu applikaatioineen keräsi kiitosta.

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä laajennettiin ja kehitettiin, mikä tulee helpottamaan tulevaisuuden palveluratkaisujen kehitystä. Tähän kuuluu erityisesti henkilöstöhallinnon sekä palkanlaskennan järjestelmien ja prosessien jalostaminen.

Tietoturvan saralla jatkettiin niin loppukäyttäjien identiteettien kuin laitteiden hallinnan kehittämistä ja päivittämistä. Paransimme kykyä tunnistaa poikkeamia sekä puuttua niihin nopeasti ja ennaltaehkäisevästi.

Baronan toimistoilla työskentelevien siirtyminen päivittäiseen etätyöskentelyyn sujui mutkattomasti – tässä avainroolissa oli ketterä IT-infran yksikkö. Työnhakijoita kyettiin palvelemaan joustavasti etähaastatteluin, joissa hyödynnettiin omia sekä Bravedo-yhteisön teknologia- ja videotyökaluja.

Kohokohta: Rekrytoinnin digitalisoiminen

Koronapandemian myötä maaliskuussa 2020 työnhakuun ja rekrytointiin liittyvät kohtaamiset vietiin etäympäristöön. Baronalla siirtymä ajasta ja paikasta riippumattomaan rekrytointiin ja vuokratyöntekijöiden työsuhteen hoitoon onnistui muutamassa päivässä. Työhaastatteluiden jatkuminen turvallisesti toteutettiin hyödyntämällä mm. videohaastattelutyökalu RecRightia ja muita samaan Bravedo-yritysyhteisöön kuuluvia teknologiapalveluita.

Kari Heikkilä kuva

”Seuraamme aktiivisesti ympäröivän maailman liikehdintää. Teemme jatkuvaa tuote- ja palvelukehitystä, jolla luodaan parhaat teknologiaratkaisut asiakkaidemme, työntekijöidemme ja -hakijoidemme eduksi. Barona vahvuus on ehdottomasti monipuolinen toimiala- ja palvelurakenne, ammattitaitoinen henkilöstö ja laaja-alainen teknologiatuntemus.”

Kari Heikkilä, EVP, palvelualat

 

Asiakaskokemus

Luottamus ansaitaan vaikeissa hetkissä

Koronakriisin vauhdittaman työelämän muutoksen myötä myös asiakkaiden haasteet ovat entistä monimutkaisempia. Siksi myös ratkaisut ovat yhä useammin laaja-alaisia ja räätälöityjä.

Pandemia kiihdytti toimintojen ja alojen digitalisoitumista, ja tässä kehityksessä Barona on eturintamassa asiakkaiden tukena. Baronan yksi merkittävä vahvuus on aina ollut aktiivinen asiakastyö – ja meihin luotettiin myös poikkeuksellisena aikana, sillä menestyimme pandemiassa henkilöstöpalvelualan keskiarvoa paremmin, mikä selviää alan etujärjestön HPL:n luvuista.

Vuoden 2020 aikana Barona panosti organisaatiorakenteen uudistamiseen. Uudistuksien tavoitteena oli tuoda entistä helpommin asiakkaidemme käyttöön syvällinen toimialaosaaminen, mahdollisimman laaja palveluvalikoima ja markkinoiden parhaat digitaaliset ratkaisut.

Esimerkiksi paikallista osaajapulaa ja kohtaanto-ongelmaa voidaan ratkoa hyvin monipuolisella keinovalikoimalla, jossa hyödynnetään todella tarkkaan kohdennettua rekrytointimarkkinointia, viimeisintä HR-analytiikkaa, kansainvälistä ja hybridirekrytointia sekä erilaisia koulutusohjelmia.

Huolehdimme siitä, että asiakkaat eivät jääneet korona-aikanakaan yksin haasteidensa kanssa, vaan lähdimme yhdessä rakentamaan ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin. Monipuoliset räätälöidyt ratkaisut ovatkin tehneet Baronasta yhä useamman asiakkaan strategisen kumppanin.

Alpo Arasmo kuva

”Ratkaisemme asiakkaan työelämään liittyviä haasteita digitaalisella twistillä, ja tässä apunamme ovat kaikki Barona-yhtiöt sekä Bravedo-yhteisömme. Olemme saaneet asiakkailta myönteistä palautetta digitaalisesta edelläkävijyydestä ja siitä, että kykenemme ratkaisemaan asiakkaiden haasteita laajoilla kokonaisratkaisuilla. Niihin panostamme vahvasti myös tulevaisuudessa.”

Alpo Arasmo, Baronan myyntijohtaja

Henkilöstö

Yhdessä olemme enemmän

Vuosi 2020 oli vaativaa aikaa myös Baronan henkilöstölle. Koronapandemia koetteli useaa toimialaa, erityisesti hotelli- ja ravintola-ala joutui ennen kokemattomaan tilanteeseen heti maaliskuussa.

Haasteista huolimatta työntekijätyytyväisyys ei juuri muuttunut. Baronan vahva yhdessä tekemisen kulttuuri osoitti voimansa: henkilöstökyselyiden mukaan yhteishenki pysyi ennallaan ja tyytyväisyys säilyi niin omaan kuin esihenkilötyöhön kriisin aikana.

Baronalaisista löytyi resilienssiä ja kykyä ratkoa eteen tulevia haasteita. Esimerkiksi monille kaupan ja ravintola-alan lomautetuille työntekijöille löytyi korvaavia töitä muilta toimialoilta. Työterveydessä matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut olivat kaikkien baronalaisten käytettävissä.

Baronalla panostettiin poikkeusvuonna henkilöstön koulutuksiin. Baronalaiset suorittivat vuosien 2019-2020 aikana lähes 6 400 verkko- tai hybridikoulutusta. Merkittävä osa näistä koulutuksista räätälöitiin yhdessä asiakkaiden kanssa.

Baronalla on aina kiinnitetty erityistä huomiota työntekijöiden työturvallisuuteen ja työtapaturmiin. Vuonna 2020 työtapaturmien kokonaiskustannukset laskivat koko Baronalla noin 30 prosenttia.

Tulevaisuudessa Baronalla tullaan entistä enemmän hyödyntämään digitaalista oppimisympäristöä. Näin pystymme tarjoamaan kaikille työntekijöille toimivan ja ajantasaisen verkkoperehdytyksen. Lisäksi seuraamme osaamisen johtamista ja kehittämistä systemaattisesti.

Kohokohta: Työskentelyn turvaaminen

Kiinnitimme huomiota työntekijöiden turvallisiin työskentelyolosuhteisiin ja siten ehkäisimme koronapandemian leviämistä. Kaikki toimistolla työskentelevät henkilöt siirtyivät nopeasti päivittäiseen etätyöskentelyyn. Tämän lisäksi esimerkiksi rakennusalalla panostettiin koronaystävällisiin majoitus- ja työmaaratkaisuihin sekä noudatettiin tarkasti karanteenisuosituksia ja testauskäytäntöjä.

Marita Paajaste kuva Barona

”Viime vuosi osoitti, että vaikka kaikki asiat eivät ole hallittavissamme niin ne ovat silti ratkaistavissa. Panostamme jatkossakin koko henkilöstöömme tarjoamalla joustavasti niin etätyömahdollisuuksia ja työllistymistä eri toimialoille kuin luomalla väyliä oman osaamisen kehittämiseen. Vapaus, vastuullisuus, rohkeus ja yhdessä tekeminen ohjaavat tekemistämme myös tulevaisuudessa.”

Marita Paajaste, henkilöstöjohtaja

Työntekijäkokemus

Yrityksen vetovoima on menestyksen tae

Yksi Baronan keskeisistä tavoitteista on tarjota alan parasta työntekijäkokemusta. Niinpä vuonna 2020 määrittelimme strategiset painopistealueet parhaan työntekijäkokemuksen saavuttamiseksi.

Vaikka Baronan työntekijätyytyväisyys pysyi koronasta huolimatta hyvällä tasolla, paljon on vielä tehtävää. Baronalle hakee vuosittain noin 100 000 ihmistä töihin, joista valtaosa on alle 25-vuotiaita. Siten roolimme Suomen 6. suurimpana työnantajana ja nuorten työllistäjänä on merkittävä.

Kehitystyötä tehtiin monella rintamalla hakijakokemuksen parantamiseksi. Nimesimme vuoden 2021 alussa koko organisaation ensimmäisen Employee Experience Leadin, joka tulee vastaamaan Baronan työntekijäkokemuksen ja työnantajamaineen kehittämisestä.

Kohokohta: Työnhaun helpottaminen

Kehitimme töiden tarjoamista työhaastattelussa käyneille mutta valittujen ulkopuolelle jääneille. Lisäsimme yhteydenpitoa hakuprosessin aikana ja sen jälkeen. Tämän lisäksi hakijapalvelut ja -markkinointi uudistuivat, esimerkiksi hyödynsimme laajasti chatbotia helppona ja nopeana työnhaun kanavana.

Harri Alamäki kuva

”Haluamme olla yksi Suomen parhaista työpaikoista sekä töiden mahdollistajista. Se edellyttää meiltä entistä aktiivisempaa kehitystyötä sekä entistä avoimempaa ja vastuullisempaa toimintaa. Palveluidemme tulee huomioida työhakijoiden erilaiset tarpeet, tuoda joustavuutta työn vastaanottamiseen ja löytämiseen sekä olla saavutettavissa ja käytettävissä missä ja milloin tahansa. Paras työntekijäkokemus ei synny hetkessä, mutta olemme oikealla tiellä.”

Harri Alamäki, EVP, asiantuntija-alat

barona_logo

Vuonna 1999 perustettu Barona on Suomen kuudenneksi suurin työnantaja ja yritysten työelämäkumppani. Barona työllistää vuosittain yli 30 000 eri alan työntekijää asiakkaille sekä omiin yhtiöihinsä. Barona uudistaa työelämää laaja-alaisilla henkilöstön ja yritysten kasvua tukevilla palveluilla ja teknologiaratkaisuilla. Barona toimii Suomessa yli 30 paikkakunnalla ja kansainvälisesti yhdeksässä maassa. Barona on osa Bravedo-yhteisöä.