Urakat maaliin omalla tyylillä ja esimiehen tuella

Pienyrityksestä 15 vuotta sitten aloittanut Jusmar työllistää 16 toimihenkilöä sekä useita alihankkijoita. Yksi jusmarilaisista on Joni Hovisilta. Hän toimii vastaavana työnjohtajana työmailla.

”Olen viihtynyt Jusmarilla nyt viitisen vuotta. Arvostan Jusmarin työkulttuurissa erityisesti sitä, miten esimiehet luottavat alaisiinsa. Kun firma on pieni ja toimihenkilöitä on vähän, pääsen hyvin paljon itse vaikuttamaan siihen, miten haluan työmaalla projektia viedä eteenpäin. Täällä saa olla myös mukana aliurakoiden hankinnoissa ja kilpailutuksissa,” Joni kertoo.

Korjausrakentamisessa töitä riittää

Jusmar on erikoistunut korjausrakentamiseen ja erityisesti vaativiin saneerauskohteisiin. Tyypillisimpiä hankkeita ovat muutostyöt toimitiloissa, sairaalakiinteistöissä ja yksityisissä kiinteistöissä. Hovisilta uskoo, että töitä rakennusalalla riittää tulevaisuudessa, erityisesti korjausrakentamisen puolella. Suomen vanha talokanta vaatii korjauksia, ja toimistorakennuksia remontoidaan jatkuvasti.

”Jo pitkän aikaa toimitiloja on muutettu avokonttoreiksi, mutta nyt trendi on kääntymässä siihen, että halutaan takaisin muutaman hengen pieniin toimistoihin.”

Korjausrakentamisessa läpivientiajat ovat pääasiassa kolmesta kuukaudesta vuoteen. Yhden kohteen parissa vietetty aika on siis suhteellisen lyhyt, mikä onkin Jonin mieleen.

”Erikoissaneerauksessa jokainen kohde on erilainen – joskus saneerataan vanhaa ja samaan aikaan viereen rakennetaan uutta. Työn suola on vaihtuvat työmaat, ja jokaisella kohteella onkin aina omat erityispiirteensä. Teemme paljon haastavia saneerauksia, joihin kaikki urakoitsijat eivät uskalla lähteä. Riskit niissä on toki välillä isot, mutta fiilis on hyvä, kun saa maaliin kohteen, johon muut eivät ole uskaltaneet tarttua.”

Jusmar_some

Vapauden ja vastuun kulttuuri

Jusmarilla kannustetaan jokaista toimihenkilöä vapauteen tehdä töitä itselleen parhaaksi katsomallaan tavalla. Vapaus tuo toki mukanaan myös vastuun, mutta avoimen ja matalahierarkkisen työkulttuurin siivittämänä jokaisella on edellytykset suoriutua työssään hyvin.

”Meillä on todella helppo lähestyä esimiehiä, ihan toimitusjohtajasta lähtien. Pieniä haasteita ratkotaan työmailla ihan työnjohtajien kesken, mutta jos jotain isoa sattuu, niin viesti tavoittaa myös toimitusjohtajan helposti. Hän pystyy sitten tarvittaessa reagoimaan asioihin nopeastikin.”

Osa jokaisen työtä on myös selvittää työmaalla välillä nousevia hankaliakin tilanteita.

”Palautetta osataan kyllä antaa, jos jokin homma ei ole mennyt ihan putkeen työmaalla. Esimiehiltä saa kuitenkin tukea ja työntekijöihin luotetaan, että hommat hoituvat ja urakat menevät maaliin.”

Jusmarilla myös kannustetaan työntekijöitä kehittymään ja kehittämään omia taitojaan. Jos mielenkiintoa on, ei kenenkään tarvitse jäädä paikoilleen yhteen tehtävään. Työnkuvat eivät ole kiveen hakattuja, vaan tarvittaessa jokainen voi astua toisen saappaisiin yhteisen hyvän edessä.

”Olen ollut rakennusalalla pian 18 vuotta, joista Jusmarilla viisi. Kaipasin hieman jo lisähaasteita, joten ilmoitinkin esimiehelleni kiinnostukseni työpäällikön rooliin. Sainkin eteeni liudan mahdollisia työpäällikön koulutuksia, joihin voin osallistua työnantajan kustantamana.”

Haussa luottokollega

Jusmarin tavoitteena on kasvaa korjausrakentamisen markkinajohtajaksi ja sitä kohti ollaan jo hyvässä vauhdissa. Operatiivinen johto on päivittäisessä toiminnassa mukana, ja yritykselle on asetettu selkeät tavoitteet, joita kohti halutaan mennä. Kasvutavoitteet konkretisoituvat, kun nykyiset käsiparit eivät enää riitä, vaan haussa on lisää tekijöitä.

”Toivoisin meille osaavia ja ammattitaitoisia tyyppejä. Tässä työssä pitää olla oma-aloitteinen, eikä saa jäädä tuleen makaamaan, jos eteen tulee ongelmia. Pitää olla rohkeutta puuttua ongelmakohtiin, ettei työn laatu tai aikataulut kärsi sen takia, että emme ole puuttuneet joihinkin haasteisiin tarpeeksi ajoissa. Mahtavaahan olisi, jos uusilla kavereilla olisi osaamista viedä hankkeita päätökseen myös itsenäisesti. Kokemus tuo myös aikataulu- ja kustannussäästöjä, mikä on aina firmalle hyvä.”

Rakennusliike Jusmarin tarina alkoi 15 vuotta sitten. Oli kaksi miestä sekä kova tahto erikoistua pääkaupunkiseudulla korjausrakentamiseen. Vuosien myötä toimihenkilöiden määrä on kasvanut yhä suurempien hankkeita myötä. Jusmarin tavoitteena onkin kasvaa korjausrakentamisen markkinajohtajaksi tulevien vuosien aikana. Nyt Jusmar rekrytoi neljään eri tehtävään osaajia.

Katso avoimet paikat ja lue lisää!