<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1316592211688349&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

WEBINAARITallenne: miten turvaamme TYÖURieN JATKUVUUden? - SAK & ELO

Työelämän murros haastaa yhä useamman henkilön työuran jatkuvuuden. Voimmeko enää määrittää osatyökykyisyyttä ottamatta huomioon osaamisvajetta?

Heikommassa asemassa olevien työnhakijoiden työllistämisellä on suuri merkitys koko yhteiskunnan näkökulmasta. Tänä päivänä heikommassa asemassa oleva voi olla niin nuori kouluttamaton kuin vanhentuneita taitoja omaava työnhakijakin, tai esimerkiksi kielitaidoton, pitkäaikaistyötön tai työkykyrajoitteinen henkilö. 

Ammatillisen kuntoutuksen avulla vuosittain tuhansien hyvin vakaviakin työkykyhaasteita kärsineiden yksilöiden työuraa jatketaan onnistuneesti. Nyt sinulla on ainutlaatuinen tilaisuus kuulla, miten tästä ylivertaisesta työllistämiskeinosta voisi ottaa mallia muiden ryhmien työllistettävyyden edistämiseksi

Kesto: 35 min (pidetty 23.5.2018) 

Tallenteella kuulet muun muassa:

  • Heikommassa asemassa olevien työnhakijoiden työllistymisen yhteiskunnallisesta merkityksestä
  • Suuresta osaamistarpeen muutoksesta
  • Miten ammatillisesta kuntoutuksesta voi ottaa mallia muiden ryhmien työllistämisessä
TALLENTEELLA ESIINTYVÄT:

Jouni Seppänen, Johtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Jounilla on 20 vuoden kokemus suomalaisesta työeläkejärjestelmästä. Hän on ollut mukana kehittämässä ammatillisen kuntoutuksen palveluita ja verkostoja. Erityisenä kiinnostuksen kohteena hänellä on edistyksellisen analytiikan ja digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen eläkkeiden ja kuntoutuksen palvelukokonaisuudessa.

Saana Siekkinen, hankepäällikkö, työttömyysturvan kehittämishanke, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 

Saanan sydäntä lähellä ovat työntekijöiden osaamiseen liittyvät asiat. Hän uskoo vahvasti, että työntekijöiden osaamiseen panostamalla voimme monin tavoin parantaa työelämää ja koko Suomen menestystä. Saana on on tämän vuoden työvapaalla SAK:n johtajan työstä ja johtaa SAK:n työttömyysturvaan ja työttömien palveluihin liittyvää hanketta. Hänellä on pitkä ura takana ay-liikkeessä eri asiantuntija- ja johtotehtävissä. Saanan työuran avainsanoja ovat työttömyys, työllisyys, osaaminen, työkyky ja työhyvinvointi. 

Sanna Salminen, Asiakkuusjohtaja, Barona Työkykypalvelut

Sanna haluaa olla mukana luomassa ja tarjoamassa Suomen parhaita työllistymisen ratkaisuja. Sannalla on vuosien kokemus muun muassa ammatillisen kuntoutuksen palvelun kehityksestä ja parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytämisestä niin yksilöiden kuin yritystenkin haastavimpiin tilanteisiin.

tyourien jatkuvuus_kasvokuvat