MESTARI–KISÄLLI -
VAIHTOEHTOINEN POLKU TYÖELÄMÄÄN

 

15–29-vuotiaista nuorista yli 60 000 on työn ja koulutuksen ulkopuolella. Kukaan ei voi ratkaista tätä yksin. Nuorten saamiseksi työelämään tarvitaan monenlaisia, erilaiset lähtökohdat huomioivia toimenpiteitä. Yksi näistä on Mestari–kisälli-työssäoppimisohjelma. Lokakuussa 2019 alkaneen ohjelman takana ovat Skanska, Rakennusliitto ja Barona. Yhteisenä tavoitteena oli kehittää uudenlaisia toimintatapoja, joilla pyritään edistämään rakennusalan työllisyys- ja koulutusmahdollisuuksia.
 
Nyt haluamme laajentaa tuloksellista työssäoppimisohjelmaa myös muille aloille. Haluatko sinäkin auttaa nuoria pääsemään kiinni työelämään?
 
 
mestari_kisalli_final

 

MITÄ?

Mestari–kisälli-työssäoppisohjelma on tarkoitettu nuorille, jota oppivat paremmin tekemällä kuin koulun penkillä istuen. Ohjelma kehittää ammatillista osaamista nopeasti ja voi herättää kipinän alan opintojen pariin myöhemmin. 

Edellisessä ohjelmassa Skanska tarjosi kuuden kuukauden määräaikaisen palkallisen työsuhteen kuudelle rakentamisesta kiinnostuneelle nuorelle. Jokainen valittu "kisälli" sai kattavan perehdyksen ja henkilökohtaisen työpaikkaohjaajan eli "mestarin". Kisällit harjoittelevat rakentajan tehtäviä pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen työmailla mestarin ohjauksessa. Tavoitteena on työssäoppimisjakson jälkeen tarjota pysyvä työsuhde Skanskalla. 

 

MITEN?

Ohjelmaan haku toteutettiin yhdessä nuorten parissa työskentelevien järjestöjen kanssa, joiden kautta saatiin viesti kulkemaan erityisesti niille nuorille, jotka tarvitsevat apua ja tukea perinteisen työelämään kiinnittymisreitin lisäksi. Mukana olivat mm. Ohjaamo Helsinki, Helsingin Diakonissalaitos, Vamos, Icehearts, Kidesäätiö, Pelastakaa Lapset ry, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO).

Barona haastatteli kaikki hakijat,  tuki heitä työnhaussa ja kartoitti ei-valituille hakijoille työllistymismahdollisuudet Barona Rakennukselle. Lisäksi Barona Työkykypalvelut on valmentanut ohjelmaan valittuja nuoria myös laajemmin elämänhallinnassa ja pyrkinyt avaamaan työelämän pelisääntöjä. Mestareiden valmennus on painottunut siihen, kuinka kohdata, motivoida ja mentoroida nuoria. 

 

MIKSI?

Nuorten jääminen työelämän ulkopuolelle on merkittävä ongelma sekä yksittäisen ihmisen että yhteiskunnan ja työelämän toimivuuden näkökulmasta. Iso joukko nuorista ei ole peruskoulun jälkeen hakeutunut opintojen pariin ja ammattioppilaitoksissa aloittavien nuorten keskeytysprosentti on erittäin korkea.  Perinteinen "koulunpenkiltä töihin" -polku on liian yksipuolinen eikä sovi kaikille. Lopputuloksena monet nuoret jäävät työmarkkinan ulkopuolelle. Tämä voi johtaa syrjäytymiseen.

Haluamme toimia aktiivisesti nuorten saamiseksi kiinni työn ja koulutukseen piiriin. Toivomme, että pilotti kannustaa muutkin toimialat ja yritykset toteuttamaan vastaavia projekteja erityisesti työvoimapulasta kärsivillä aloilla. Useilla vastaavilla pienilläkin työllistämisteoilla vaikutetaan isoihin asioihin - yksilöiden elämän laatuun ja koko yhteiskunnan tulevaisuuteen. 

 

KOKEMUKSIA OHJELMASTA - "MITÄ SE ANTOI SINULLE?"

"En pysty sanoin kuvailemaan, kuinka kiitollinen olen tästä mahdollisuudesta. Skanska antoi mun elämälle ihan uuden merkityksen ja tunteen,
että kuuluu johonkin jossa aidosti välitetään."

- Eetu Virtanen, kisälli, Skanska

"On hieno tunne kulkea ihmisen rinnalla elämän muutoskohdassa. Nuorten ja skanskalaisten kanssa työskentely toi työn merkityksellisyyden kokemukseen uutta syvyyttä. Kisällien oppimisen ilo ja ryhdin kohentuminen työsuhteen edetessä on ollut käsinkosketeltavaa!"

- Krista Puhakka, työuravalmentaja, Barona Työkykypalvelut

 

"Melestäni on tärkeää olla tukena ja siirtää tieto-taitoa nuoremmille. On ollut mukavaa olla ohjaajana, oma kisälli on ollut hyvä ja ahkera oppija. Molemminpuolinen onnistumisen ilo on ollut suuri. Koko ryhmässä on ollut tosi hyvä ilmapiiri - hymy ja nauru ovat olleet herkässä!"

- Jari Lahtinen, mestari, Skanska

"Sain tutustua kuuteen nuoreen, joilla oli palava halu päästä näyttämään, että haluavat tehdä töitä, kun saavat mahdollisuuden. Oli ilo työskennellä projektissa, jossa kaikilla oli samat tavoitteet: auttaa nuoria viihtymään ja löytämään paikkansa työelämässä."

- Jari Renlund, pääluottamusmies, Skanska


shutterstock_1572894013 [Converted]

HAASTAMME YRITYKSESI MUKAAN!

Haluaisitko sinä ja yrityksesi olla mukana auttamassa nuoria työn ja koulutuksen pariin?

Olisimme iloisia, jos muutkin toimialat ja yritykset hyödyntäisivät tätä mallia. Kerromme mielellään lisää hankkeen toteuttamisesta ja prosessin eri vaiheista. Jätä siis yhteystietosi pop-uppiin - tai ole yhteydessä Baronan myyntijohtajaan Dan Puhaan (043 824 3434).

 


skanska_logo_white

barona_white_rgb

rakennusliitto_white