<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1316592211688349&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lataa esitys: Tutkimus itseohjautuvuudesta suomalaisessa työelämässä

Veros Oy, Psykologitoimisto Cresco Oy ja HR Legal Services Oy teettivät Kantar TNS:llä tutkimuksen toukokuussa 2019, jossa haettiin parempaa ymmärrystä siitä, miten työpaikoilla ajatellaan itseohjautuvuudesta, miten sen koetaan toteutuvan omalla työpaikalla ja mitä toimivan itseohjautuvuuden koetaan vaativan erityisesti esimiestyöltä ja johtamiselta.

Lisäksi haluttiin yhdistää liikkeenjohdollinen, juridinen ja psykologinen osaaminen itseohjautuvuutta kehittävien asiakkaiden avuksi.

Tutkimukseen vastasi yli 1000 suomalaista työelämässä olevaa henkilöä kaikilta organisaatiotasoilta, eri toimialoilta ja erilaisista tehtävistä.

 

VerosCrescon logo  HRL-logo

Crescosta

Vuonna 1995 perustettu business-psykologian asiantuntijayritys Cresco kuuluu Suomen johtavimpaan henkilöstöpalvelualan yritykseen Baronaan. Crescon palveluita yhdistää vahva työpsykologian asiantuntijuus, liiketoiminnan haasteiden ymmärtäminen sekä jatkuva uusiutuminen. Toimintaa ohjaa luottamuksellisuus, joustavuus, eettisyys ja asiakaslähtöisyys.

Katri Hurme, johtaja, PsM
Psykologitoimisto Cresco Oy
p. +358 50 587 8828, katri.hurme@cresco.fi

 

VINKKAA MUILLE!