<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1316592211688349&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

- LATAA OPAS -

ASIAKASKOKEMUS TEKNISESSÄ TUESSA

MILTÄ TEKNISEN TUEN MAAILMA NÄYTTÄÄ TÄLLÄ HETKELLÄ JA MITEN SE TULEE MUUTTUMAAN, KUN KÄYTTÄJIEN ODOTUKSET KASVAVAT KOVAA VAUHTIA? 

Tekninen tuki nähdään yhä monesti tukitoimintona, joka ratkoo ongelmia ennemmin kuin kriittisenä osana strategista liiketoimintaa tai lisäarvoa tuottavana toimintona. Tämä on hieman nurinkurista, sillä valtaosa asiakkaan kosketuspisteistä tapahtuu juurikin asiakaspalvelun ja erilaisten liiketoimintaa tukevien tukipalveluiden kautta. 

Miten asiakaskokemuksella voi luoda kilpailuetua myös IT-tuen palveluihin? Mahdollisuudet ovat valtavat ja siksi me myös tässä oppaassa puhumme asiakaskokemuksen merkityksestä.

kirja

Opas sisältää:

  • Asiantuntijoiden näkemyksiä ja kokemuksia asiakaskokemuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta teknisessä tuessa
  • Teknisen tuen tämän hetkisistä trendeistä ja tulevaisuuden visioista
  • Vinkkejä kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja kilpailuedun luomiseen

Opas on koottu yhteistyössä yritysyhteisömme, Barona Groupin teknisen tuen asiantuntijoiden kanssa ja perustuu omakohtaisiin kokemuksiimme sekä haastattelemiemme asiantuntijoiden näkemyksiin:

  • Minna Nousiainen - Enfo Oyj
  • Ari Puustinen - Atea Finland Oy
  • Magnus Engdahl - Fujitsu Sweden Ab
  • Pete Brusi - InfoCare Oy
  • Mikael Nuotio -  Barona Group