<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1316592211688349&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

ARVONNAN SÄÄNNÖT

1. Arvonnan järjestäjä

Barona Oy, Töölönlahdenkatu 3 B 00100 Helsinki. Asiakaspalvelu: 020 198 3460 / info@barona.fi

2. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voi osallistua tilaamalla Baronan sähköinen uutiskirje omaan, toimivaan sähköpostiosoitteeseen.

Arvontaan lasketaan mukaan Suomessa asuvat yksityishenkilöt, pois lukien arvonnan järjestäjän henkilökuntaan kuuluvat henkilöt.

3. Osallistumisaika

Arvontaan voi osallistua 12.5.-31.12.2020, ellei toisin ilmoiteta. Osallistumisajan ulkopuolella tehtyjä osallistumisia ei hyväksytä arvontaan. Barona ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista vastauksista.

4. Arvonta

Arvonta suoritetaan 11.1.2021 mennessä niiden henkilöiden kesken, jotka ovat tilanneet Baronan uutiskirjeen 4.5.-31.12.2020 välisenä aikana.

Barona Oy järjestää arvonnan, arpoo voittajan ja ilmoittaa voittajille henkilökohtaisesti sähköpostitse. Jos voittajaa ei tavoiteta arvontaan osallistumisen yhteydessä ilmoitetuilla yhteystiedoilla 2 viikon kuluessa arvonnasta, Järjestäjä on oikeus arpoa uusi voittaja. Järjestäjä sopii voittajan kanssa palkinnon järjestelyistä.

Voittajan on erikseen pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä sekä ikänsä. 

Järjestäjä suorittaa palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa.

5. Palkinto

Arvonnan voittaja saa palkinnoksi 500 € lahjakortin Powerin myymälään. Palkintoja arvotaan yhteensä 1 kpl.

6. Palkintoon liittyvät rajoitteet ja voittajan vastuu

Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa, muuttaa rahaksi tai siirtää toiselle henkilölle. Palkinnot luovutetaan voittajille erikseen ilmoitettuna aikana arvonnan suorituksen jälkeen. Postitse toimitettavat palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

7. Arvonnan säännöt ja niiden noudattaminen

Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden poistaa sääntöjen vastainen arvontaan osallistuminen ilman erillistä selitystä.

8. Järjestäjän vastuu

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän ja arvonnan yhteistyökumppanin, vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää, eikä arvonnan järjestäjä ole missään tilanteessa vastuussa välillisistä vahingoista.

Järjestäjä ei vastaa mahdollisista painovirheistä, osallistujien yhteystiedoissa olevista virheistä taikka tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa, palkinnon vastaanottamisessa tai sen käyttämisessä.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita sellaista korvausvelvollisuutta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa kuluttajansuojalainsäädännön, tuotevastuulain tai muun pakottavan lainsäädännön nojalla.

9. Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään Baronan tietosuojakäytännön mukaisesti. 

10. Sääntöjen muutokset ja tulkinta

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan arvontaan liittyvillä verkkosivuilla. Järjestäjä voi myös oikaista tai muuttaa sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi arvontaan osallistumisajan aikana. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

Kuluttajalla on oikeus saattaa riidat ja epäselvyydet tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi. Suomessa toimivaltainen riidanratkaisuelin on Kuluttajariitalautakunta (www.kuluttajariita.fi). Kuluttajan on kuitenkin ensin otettava yhteyttä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).